Avgifter

IMG_1566

Årsavgift till tomtägareföreningen

3 500 kronor (beslutat vid årsmötet 1 juli 2023)

Obs: Tomtägare som inte deltar vid minst två aktivitetsdagar per kalenderår betalar ytterligare 600 kronor.

Läs mer om aktivitetsdagarna.

Årsavgifter för båtplats ( beslutat vid årsmötet 2021)

Intäkter från båtavgifter är endast avsedda att användas för båt- och bryggrelaterade utgifter.

Avgiften beror på båtens bredd

Båt som är

- mer än 3 meter  bred: 3000 kr

- mellan 2,5 och 2,99 meter bred: 2500 kr

- mellan 2 och 2,49 meter bred:  1500 kr

- smalare än 2 meter: 900 kr

Båt som förtöjs på annat sätt utmed Kårnäshalvön, t. ex. på svaj: 300 kr

Stora flytbryggan

Plats 1 – 14: 900 kr/plats

Plats 15 – 22: 1500 kr/plats

Lilla flytbryggan

Samtliga platser: 1500 kr/plats

Brygga
Till sidans topp