shadow

Bredband/Fiber

En del av Kårnäs fastigheter har fått internetuppkoppling fr.o.m. vecka 19. Arbetet fortgår.

De som vill ha hjälp med inkoppling av routrar, datorer, läsplattor, telefoner och TV kan kontakta Österåker Stadsnät.

Bredband/Fiber

Vi är många som undrar när fiberuppkopplingen är klar. Efter kontakt med Österåker Stadsnät den 12 februari fick vi beskedet att det arbetas för fullt med noden på Grinda som ska kopplas ihop med sjöfibern till Kårnäsbryggans kopplingsskåp. Vi får vänta till den 1 april tills det kommer igång enligt uppgiftslämnaren på Österåker Stadsnät.

Bredband/Fiber

Idag tisdag den 19/12 har asfalteringen av fiberövergångarna utmed våra vägar påbörjats efter flera påtryckningar från styrelsen till Österåker Stadsnät.20171219_113506

Soptunnor

Tänk på att flytta in era soptunnor på tomten en bit ifrån vägen inför kommande vinter och snöplogning. Det har hänt att tunnorna har demolerats av snömassorna efter plogning.